Za pravilno delovanje aplikacije mora biti omogońćeno izvajanje Javascript kode.